Weidmanns Bygg är det lilla byggföretaget som startade 2014 i Skärkind, mitt emellan Norrköping, Linköping och Söderköping. Vi är i första hand verksamma i norra Östergötland, men vi kan även utföra uppdrag längre bort. Våra kunder består både av företag, föreningar och privatpersoner. Vi genomför våra arbeten noggrant och ansvarsfullt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Weidmanns Bygg drivs av Tobias Weidmann och Jessica Karlsson. Tobias har lång erfarenhet och stor kunskap inom byggbranschen, även kompletterad med skogsarbete, projektledning och maskinföring. Jessica hittar ni på kontoret.

Vi erbjuder certifierade tjänster inom bland annat:

- Nybyggnation
- Renovering och tillbyggnad
- Altaner och uthus
- Takläggning och fasadarbete
- Markarbete
- Fönsterbyte
- Trädfällning och skogsröjning
- Teleskopslastare förare
- Projektledning
- Administration

- m.m.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med ett projekt! Vi hjälper
er med ROT-avdrag och erbjuder kostnadsfri offert.

Tobias Weidmann har 17 års erfarenhet från byggbranschen. Efter avslutad gymnasieutbildning har han arbetat för både större och mindre företag, och har goda kunskaper inom en mångfald av entreprenadsarbeten.

2014 fick han möjligheten att starta ett eget företag och har sedan dess ägnat merparten av tiden till att renovera en större villa. Numer blandas projekt som köksmontering,altanbyggen, renovering, trädfällning, ladugårdsbyggnation, fönsterbyten, etc. Inget projekt är för litet och blir det större finns samarbetspartners att involvera.

 

kontakt@weidmannsbygg.se - 0722040693